Dine værdier

Hvem er du i dag? Altså – lige nu?

Prøv at skrive en sætning eller to, der beskriver hvem du er – din identitet.

“Jeg er en aktiv, musikalsk mor, som er kreativ med garn og agerer familiens fotograf”

<indsæt video om værdier – hvad står du for? Hvad er dine principper? hvem er du, og hvem vil du gerne være?>

Når du gerne vil forandre dig, er det vigtigt at have et iboende ønske om denne forandring.

Når du tidligere har mislykkedes med at ændre en vane, så kan det i nogle tilfælde være fordi dets formål har været i konflikt med en af dine værdier eller identitet.

Hver gang du udfører en handling, skal du tænke på den som et bevis på, at du er den person, som du gerne vil være. Jo oftere du udfører denne handling – og jo mere det bliver en indarbejdet vane i din hverdag – jo mere bliver du denne person. Men det er vigtigt, at du arbejder dig hen imod den identitet, som du gerne vil have.

Den bedste motivation er nemlig den iboende motivation. Og denne er som oftest en refleksion af en stærk værdi. En, som du føler stolthed omkring.

Et ordensmenneske sætter stor værdi i at der er ryddeligt.

En vælger sætter værdi i demokrati og stemmeret

  • når du reder din seng, har du et bevis på at du er et ordensmenneske
  • hvis du ser dig som et ordensmenneske, er det sandsynligt at du reder din seng hver dag
  • når du stemmer til valg, har du et bevis på, at du er en aktiv vælger
  • hvis du ser dig selv som en aktiv vælger, så skal det gå meget galt hvis du ikke står i stemmeboksen på valgdagen

Når du derfor beslutter dig for at ville en forandring, er det en god ting at have i tankerne hvordan det stemmer med dine værdier. Og særligt, at du er bevidst om, hvilke værdier der virkelig giver genklang i dig, og hvilke der i virkeligheden er påduttet dig.